Suomalainen rauhanturvaaminen 60 vuotta

Katso Puolustusministeriön tiedote 05.02.2016

Suomalainen rauhanturvaaminen täyttää 60 vuotta vuonna 2016. Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Yhdistyneiden kansakuntien UNEF-operaatioon Suezille 10.12.1956. Tämän jälkeen noin 45 000 suomalaista on palvellut yli 40 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiossa Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa.

RT_60vuotta_logo_rgb.jpg

Rauhanturvaajat vertaisina –

Tukea kotona ja kaukana –projekti 2013-16

RAY:n rahoittama ja Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n toteuttama nelivuotinen projekti suunnittelee ja toteuttaa kaikille rauhanturvaajille - entisille ja nykyisille - ja heidän läheisilleen vertaistukea.

Tavoitteena on saman elämäntilanteen kokeneiden verkostoituminen. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnalla tuetaan rauhanturvaajien ja heidän läheistensä jaksamista ja hyvinvointia ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen jälkeen.

Projekti rekrytoi vertaistukitukihenkilöitä ja tarjoaa heille laadukasta koulutusta.

Palvelusaika voi kuormittaa

Rauhanturvaaminen on muuttunut perinteisestä rauhanturvaamisesta entistä vaativammaksi kriisinhallinnaksi.

Vuodesta 1956 lähtien lähes 50 000 suomalaista on palvellut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Kaikkiin operaatioihin on liittynyt ja liittyy sekä vaaratilanteita että arjen elämiseen liittyviä haasteita. Ne vaikuttavat rauhanturvaajan ja hänen läheistensä hyvinvointiin.

Palvelusaika voi altistaa sekä rauhanturvaajat että heidän läheisensä stressille ja traumaattisille kokemuksille. Riittävä tieto kuormittavista tekijöistä ennen palvelusta, palveluksen aikana ja palveluksen jälkeen helpottavat kokemusten työstämistä ja jaksamista.

Yhteinen valmistautuminen voi tehdä palvelusajasta elämää rikastuttavan kokemuksen. Valmistautumattomuus puolestaan saattaa kuormittaa kohtuuttomasti.

Vertaisuudessa on voimaa

Kattavaa tutkittua tietoa rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävän ajanjaksoon sopeutumista ja selviytymistä edistävistä tai kuormittavista tekijöistä ei juurikaan vielä ole.

Se tiedetään, että sosiaalinen tukiverkosto auttaa kuormittavien kokemusten käsittelyssä. Projektin yhtenä tavoitteena on tavoittaa myös vailla luontaista sosiaalista tukiverkkoa olevat rauhanturvaajat ja heidän läheisensä. Tavoitteena on tukea ja auttaa heitä verkostoitumaan vertaistensa pariin.

Rauhanturvaajan ja hänen läheisensä kokemusasiantuntijuus korostuu vapaaehtoisessa vertaistuessa.