Ideat

1. Ideoita kotisivujen ja oppaiden sisällöiksi

Rauhanturvaajat vertaisina - projektissa on tarkoitus jakaa informaatiota kotisivuilla sekä tehdä opaskirjanen rauhanturvaajalle ja rauhanturvaajan läheisille, kummallekin omat.

Mitä asioita toivot kotisivujen ja oppaan sisältöön kriisinhallintaoperaation suunnittelun ja valmistautumisen helpottamiseksi. Ennen, aikana ja operaation jälkeen.

Kriisinhallintaoperaatioon valmistautumisessa huomioitaviin seikkoihin vaikuttaa onko rauhanturvaaja, kumppani, vanhempi vai yksinasuva.

Huomioikaa myös lapsen/nuoren näkökulma. Jos teksti on pidempi kuin 650 merkkiä, niin laita sähköpostilla, hannu.piispanen(at)rauhanturvaajaliitto.fi

Ideat kotisivujen ja oppaiden sisällöksi tästä

 

2. Millaisia vertaistuen muotoja toivoisit projektissa kehitettävän?

Rauhanturvaajat vertaisina - projektissa on tarkoitus kehittää tarpeenmukaisia ja monimuotoisia vertaistoiminnan muotoja.

Vertaistoiminta Perustuu samassa elämäntilanteessa olleiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Vertaistuen vaikuttavuus perustuu eheyttävään ja jaksamista tukevaan ihmisen tai ihmisten vuorovaikutukseen. Rauhanturvaamiskokemukseen liittyvät muutos- ja sopeutumisprosessit herättävät elämänkokemuksesta riippuen monenlaisia isompia tai pienempiä tunteita.

Mikä olisi mielestäsi paras tapa käsitellä tai käydä läpi kokemuksia ja tunteita ja mahdollisia mieltä askarruttavia asioita: henkilökohtaisia kontakteja, ryhmätapaamisia, keskusteluryhmiä, nettiauttamista....?

Voit antaa ideoita tästä