Koulutukset

Koulutukset ovat maksuttomia tai sisältävät pienen omavastuun.


HUOM! MTEA1 ja MTEA 2 - koulutuksiin on avoin haku.

Kumpikin koulutus on kestoltaan a`14 h. Kun ryhmä on riittävän iso, 10-15 henkilöä / koulutus, niin sovitaan 2- päiväisen koulutuksen ajankohta.

OMAVASTUUOSUUS: Vertaistukihenkilöille 0 € ja muille 35 €.

Ilmoittautumiset tästä tai QR- koodista


Mielen hyvinvoinnin edistäminen, (MTEA®1)

Mitä on psyykkinen hyvinvointi?

Mielen hyvinvointi on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa.

Koulutukset soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ja läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja mielenterveysosaamisen vahvistamisesta. Saat tietoa, miten voi tukea mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Saat taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

KOHDERYHMÄ: Vertaistukihenkilöt, rauhanturvaajat ja rauhanturvaajien läheiset


MTEA1 on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä tavaramerkki.

Koulutuksessa:

- saa tietoa oman ja läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä

- saa tietoa mielen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä

- miten voi tukea mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa.

- saat vinkkejä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.


MTEA®2, Mielen hyvinvoinnin edistäminen

Kurssi on yleissivistävä kansalaiskurssi, jolla annetaan valmiuksia mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen ja mielenterveyden häiriöistä kärsivän ihmisen kohtaamiseen ja auttamiseen (luennot ja harjoitukset).

Mitä on psyykkinen hyvinvointi?


MTEA2 on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä tavaramerkki.

- osallistuja tietää ja osaa kohdata yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden oireita.

- osallistuja on tietoinen päihderiippuvuuksista ja päihteiden käytön haitoista.

- osallistuja osaa soveltaa mielenterveyden ensiavun askelia.

- osallistujalla on valmiudet tarvittaessa tarjota apua ja ohjata hoitoon.

- osallistuja saa valmiuksia osaamisensa rajojen tunnistamiseen.

3. Vertaistuen koulutus

Tikkakoski 24.-25.9.2016

4. VerkkokriisikeskusTukinetissä on projektille oma osio. Käy tutustumassa tästä