Läheiset

Läheisillä tarkoitetaan rauhanturvaajan lähiverkostoa; vanhempia, kumppania, puolisoa, lapsia, sisaruksia ja sukulaisia jne.

Kotiin jäävät kokevat lukuisia erilaisia stressikokemuksia ja -tuntemuksia, jotka liittyvät arjen pyörittämiseen, yksinoloon, ikävään, suruun, pelkoon, vihaan, huoleen, vastoinkäymisiin, tukiverkoston puuttumiseen jne. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat suuressa roolissa kriisinhallintapalvelusprosessissa (ennen, aikana ja jälkeen).

skopjen_kentalla_perhe_rauhanturvaajia_ja_kone.jpg 

 

 

 

 

                                               Kuva Martti Tikka

Vertaistuen toteuttamisessa korostuu samanlaisessa tilanteessa olevien ja olleiden kokemukset. Vertaistuen keinoin läheiset saavat tukea kriisinhallintapalveluksen aikaisten tapahtumien ja stressitilanteiden työstämiseen samassa tilanteissa olleilta. Mikäli omalla paikkakunnalla ei ole muita joiden läheinen on rauhanturvapalveluksessa, valtakunnallinen ja maakunnallinen verkostoituminen on tällöin avainasemassa.

Muista! Kriisinhallintapalvelus on rajattu ajanjakso, jolla on alku ja loppu. Se on rauhanturvaajan ja läheisten yhteinen projekti. Normaali elämä jatkuu Suomessa palveluksen jälkeen.

Suomen Rauhanturvaajaliiton projekti tarjoaa apua ja tukea vapaaehtoisen vertaistuen keinoin jäsenyhdistysten alueilla ja netissä.

  • kuuntelu
  • keskustelu
  • tukeminen
  • tiedon jakaminen
  • tarvittaessa palveluihin ohjaaminen

Ensimmäinen yhteydenotto haastavissa tilanteissa on helpompi tehdä vertaistukeen saman elämäntilanteen kokeneelle läheiselle kuin esimerkiksi ammattiauttajalle. Keskustelun ja kannustuksen jälkeen yhteydenottajan on helpompi ottaa yhteyttä tilanteesta riippuen eri viranomaispalveluihin.

Tule mukaan vapaaehtoiseen vertaistoimintaan. Voit jakaa omia kokemuksia ja selviytymiskeinoja muille haastavien- ja mahdollisesti myös kriisitilanteiden helpottamiseksi.

Valmistautuminen kriisinhallintatehtävään (ennen, aikana ja jälkeen) 

Rauhanturvaajan kotiutumisen haasteita

Jos rauhanturvaaja tarvitsee apua ja yhteydenottopaikkoja