Tarkoitus     - katso projektin esite tästä

Projekti mahdollistaa Suomen Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoisen vertaistuen kokonaisvaltaisen kartoittamisen, suunnittelun, kouluttamisen, toteuttamisen sekä tiedottamisen.

Projektissa luodaan SRTL:n  jäsenyhdistyksien alueille verkostoja ja monipuolisia vertaistoiminnan muotoja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Vertaistoimintaa toteutetaan jäsenyhdistysten alueilla koko Suomessa.

Järjestölähtöistä vertaistukea tehdään tunnetuksi tiedottamalla.

Luodaan valtakunnallinen rauhanturvaajien ja läheisten nettituki verkkokriisikeskus Tukinettiin. Nettituki mahdollistaa vertaistuen tasapuolisen saatavuuden asuinpaikasta riippumatta.

Rauhanturvaajista ja rauhanturvaajien läheisistä koulutetaan uusia vertaistoiminnan tukihenkilöitä. Tavoitteena on saada kullekin kohderyhmälle kokemusasiantuntijoita vastaamaan vertaistuen toteuttamisesta. Tukihenkilöitä tarvitaan sekäTukinetin ylläpitäjiksi että vertaistuen toteuttajiksi jäsenyhdistysten alueilla.

Suomen Mielenterveysseura ry vastaa Mielenterveyden Ensiapu 1.- ja 2. -koulutuksista, Mielenterveyden ensiapukouluttajakoulutuksista sekä vapaaehtoisten tukihenkilöiden kouluttamisesta.

Vammala-Huittisten Mielenterveyseura ry vastaa verkkokriisikeskus Tukinetin teknisestä kouluttamisesta.

Miessakit ry vastaa vertaisryhmäohjaajien kouluttamisesta.