Tavoitteet vuosille 2013-2016

1. Suomen Rauhanturvaajaliitolla (SRTL) on vapaaehtoisen vertaistuen ohjelma ohjaamaan liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa.

2. Tiedotetaan kriisinhallintapalveluksen vaikutuksista palveluksen aikana ja kotiutumisen yhteydessä.

3. Vertaistuen monipuolinen ja tarpeenmukainen malli on käytössä projektin pilottialueilla ja mahdollisimman monen jäsenyhdistyksen alueella. 

4. Koko maassa on Suomen Mielenterveyseura ry:n koulutusmallin mukaan koulutettuja vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä, Tukinetin ylläpitäjiä, Mielenterveyden ensiapukouluttajia sekä Miessakit ry:n kouluttamia vertaisryhmäohjaajia.  

5. Projektin verkkosivut ovat aktiivisessa käytössä.

6. Rauhanturvaajien ja läheisten vertaistuesta on julkaistu opas.

7. Sekä rauhanturvaajille että läheisille on julkaistu oma opaskirjanen, miten valmistautua rauhanturvapalvelukseen, sen aikana ja jälkeen

7. Rauhanturvaajien ja läheisten yhteydenottojen lukumäärä kaikissa yhteydenottotavoissa on 400-600 kpl vuodesta 2014 lähtien.