Vertaistuen muodot

Vertaistapaamiset jäsenyhdistysten alueilla

Vuodesta 2014 lähtien järjestetään rauhanturvaajille ja rauhanturvaajien läheisille vapaamuotoisia tilaisuuksia, jossa voi kohdata ja jakaa kokemuksia sekä verkostoitua samassa tilanteessa olevien kanssa. Järjestäjät ja osallistujat voivat suunnitella ja kehittää tapaamisten aikatauluja ja sisältöjä vastaamaan osallistujien tarpeita. Tapaamisista tiedotetaan mm. näiden sivujen tapahtumakalenterissa.

Tapaamisiin ovat tervetulleita rauhanturvaajat palveluspaikasta ja - ajasta riippumatta sekä läheiset. EI tarvitse olla jäsenyhdistyksen jäsen.

  

Vertaisryhmät ja -viikonloput sekä läheisten päivät

Vertaisryhmiä järjestetään sekä jäsenyhdistysten alueilla että verkkokriisikeskus Tukinetissä. Tukinetin vertaisryhmät mahdollistaa osallistumisen kotikoneelta. Vaatii kirjautumisen Tukinetin järjestelmään. Kirjautumisen yhteydessä voit ottaa käyttöön haluamasi käyttäjätunnuksen. Jatkossa Tukinetissä asioiminen tapahtuu käyttäjätunnuksella, ja voit asioida nimettömänä eli henkilöllisyytesi pysyy salaisena. HUOM! Tukinetin palvelu ei ole vielä käytössä.

Vertaisviikonlopuissa käydään läpi rauhanturva- tai kriisinhallintapalveluksen kokemuksia, muistoja ja tuntemuksia. Jokaisen viikonlopun kohderyhmä ilmoitetaan aina tarkemmin ilmoitusten yhteydessä. Viikonloput järjestetään pääosin MPK:n kursseina. 

Viikonlopun runko pohjautuu soveltuvin osin Porin Prikaatissa nykyään kaikille kotiutuville järjestettävään kotiuttamiskoulutustilaisuuden ohjelmaan.

Läheisille järjestetään yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia operaatioajan haasteista  läheisten näkökulmasta teemalla: Mitä asioita tulisi huomioida ennen / aikana / jälkeen operaation? Näihin voivat osallistua läheiset, jotka eivät pääse osallistumaan Porin Prikaatin järjestämiin tilaisuuksiin PORPR:ssa tai Tampereella.

Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaisesti Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistysten alueilla ja niistä ilmoitetaan näillä sivuilla tapahtumakalenterissa.

Tilaisuudessa näytetään keskustelun alustuksena Porin Prikaatin tekemä DVD ”Kun perheessä on rauhanturvaaja”. DVD:n aiheet: Porin Prikaatin tuki, operaatio vanhempien näkökulmasta, operaatio puolison näkökulmasta, Suomen Rauhanturvaajaliiton tukimuodot.

 

Net- ja puhelintuki

Rauhanturvaajien ja läheisten tukemiseen uusi palvelumuoto Tukinettiin

Rauhanturvaajien ja heidän läheistensä vertaistuki on laajentunut nettiin. Suomen Rauhanturvaajaliiton hallinnoima ja RAY:n tukema Rauhanturvaajat vertaisina – Tukea kotona ja kaukana  -projekti 2013-16 avasi uuden ryhmämuotoisen tukipalvelun verkkokriisikeskus Tukinettiin (www.tukinet.net ) YK:n Kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä 29.5.2014.

Katso lehdistötiedote tästä

Puhelintuki. Suomen Rauhanturvaajaliiton tukipuhelin on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien. Puhelin on oleellien osa projektia vertaistuen yhteydenottoväline,  koska kaikilla ei ole nettiä käytössä. Puh. 020-7698 111. Palvelu on maksutonta, mutta operaattori velottaa aloitusmaksuna 8,28 snt/puhelu + lanka 7 snt/min tai gsm 17 snt/min.

Periaatteena luottamuksellisuus ja voi asioida nimettömänä. Esite

 

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Yleinen tietoisuus rauhanturvaamisen vaikutuksista palveluksen aikana ja kotiutumisen yhteydessä sekä tieto sopeutumisvaiheen erityisiirteistä ja haasteista on lisääntynyt ja tiedostetaan.

Vapaaehtoinen vertaistoiminta tunnetaan ja ja on helppo tavoittaa asuinpaikasta riippumatta.

Projektin verkkosivuilla on asianmukaista tietoa ja se on aktiivisessa käytössä.

Rauhanturvaajien ja läheisten vertaistukihenkilöille julkaistaan vertaistoiminnan opas.

Rauhanturvaajalle ja läheisille julkaistaan kummallekin oma opaskirjanen, jossa käsitellään miten valmistautua rauhanturvapalvelukseen, ennen, aikana ja jälkeen.