Vertaistuki

Mitä ja miksi?

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat kautta aikain tottuneet keskustelemaan operaatioalueella palvelukseen liittyvät vastoinkäymiset ja omaan ja läheisten elämään liittyvät ylä- ja alamäet läpi omalla kaveriporukalla mm. patiolla tai saunassa.

Asioista puhuminen, kuuleminen ja tukeminen ovat luonnollinen osa operaatioalueen sosiaalista kanssakäymistä. Pitkä välimatka kotiin ja kriisialueen olosuhteet tekevät kaverisuhteista äärettömän tiiviitä. Niin omat kuin kaverin asiat ruoditaan syvällisten ja luottamuksellisten keskustelujen ja pohdintojen avulla pohjamutia myöten.

dsc_0022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kokemuksen mukaan rauhanturva- ja kriisinhallinpalveluksen läpikäymättömät traumaattiset kokemukset seuraavat henkilöä koko eliniän. Vertaistukeen voi olla yhteydessä  palvelusvuodesta ja -paikasta sekä nykyisestä asuinpaikasta riippumatta. Tuki on tarjolla myös rauhanturvaajien läheisille liiton kaikkien jäsenyhdistysten alueilla.  

Koskaan ei ole liian myöhäistä käydä kokemuksia läpi.

Lue tästä Vertaistuki ei ole ammattiapua eikä terapiaa.

 

Vertaistoiminnan motiivit

-          Halu auttaa

-          Jos on itse saanut apua, niin haluaa nyt itse tarjota apua muille

-          Tehtävään saa koulutuksia

-          Halu oppia uutta ja saa itsekin asioihin uusia näkökulmia

-          Saa merkityksellisen tehtävän ja sosiaalisia suhteita

-          Saa kehittää vertaistoimintaa yhdessä muiden kanssa

   

Vertaistoiminta

Perustuu samassa elämäntilanteessa olleiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat kunnioittaminen, tasa-arvo, luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus. Vertaistuen vaikuttavuus perustuu eheyttävään ja jaksamista tukevaan ihmisen tai ihmisten vuorovaikutukseen.

Rauhanturvaamiskokemukseen liittyvät muutos- ja sopeutumisprosessit herättävät elämänkokemuksesta riippuen monenlaisia isoja tai pieniä tunteita. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunteiden tunnistaminen, tunnustaminen ja ilmaiseminen ovat suoraan vaikutuksessa henkiseen hyvinvointiin. Vertaistoiminnassa on mahdollista käydä tunteita läpi kahdenkesken, ryhmissä tai Tukinetissä internetissä. Tämän projektin sivuilta saatava tietoa ja vinkit voivat myös toimia vertaistuen yhtenä muotona.

Vertaistuki ei korvaa perhettä, ystäviä, sukulaisia, naapureita tai ammatillista apua. Vertaistuki voi täydentää läheisten tukea. Joskus voi olla helpompaa kertoa tiettyjä asioita ulkopuoliselle. Tällä vähennetään läheisten kuormittamista tai asia on liian henkilökohtainen läheisten jaettavaksi.